Annet

Hentekoder lokallager Solar
...
Thu, 20 Nov, 2014 at 10:46 AM
Melding om "Skriver ikke installert" ved direkte utskrift av faktura
Hi, Work Order 98771 has been Resolved (closed). If you're not satisfied with the solution provided in the Work Order Details below, please res...
Thu, 20 Nov, 2014 at 11:06 AM
Supportportal
Adressen til portalen er http://elkonor.freshdesk.com og her finner du kunnskapsbase, forum samt mulighet for å se egne saker. Portalen er i stadig endri...
Thu, 19 Jun, 2014 at 7:57 AM
SMP Lookup faild, ornr (9908:963999089) not in SMP
SMP Lookup faild, ornr (9908:963999089) not in SMP? Cause: Participant with ID 9908:963999089 is not SMP / ELMA – No Peppol destination found Coming From...
Thu, 20 Nov, 2014 at 12:24 PM
Re importerer skjema
I dokument oversikten finn den som ikke lar seg åpne. den har filtype rtf.  Slett denne linjen fra AX Gå til Speddy Craft Admin Finn ordren i Adm...
Mon, 13 Jun, 2016 at 8:40 AM
Tregheter i AX Citrix Fryser
Ved tregheter på Citrix forsøk  med å installere citrix client 4.3.100  https://www.citrix.no/downloads/citrix-receiver/legacy-receiver-for-wind...
Mon, 19 Sep, 2016 at 1:16 PM
Utsendelse av e-post feiler relay.telecomputing.no
Om utgående e-post blir stoppet, så må denne stringen erstatt tilsvarende string hos domene leverandøren, denne skal da inn i DNS oppsettet for domenet. ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 10:07 AM
SPF feil ved sending av e-post
Medlemmet må erstatte link til outlook i DNS med denne verdien v=spf1 +ip4:195.189.254.30 include:spf.protection.outlook.com include:spf.telecomp...
Thu, 20 Oct, 2016 at 6:03 PM