Periodiske oppgaver

Lukking av lager
Dette bør man gjøre når man enten er ferdig med lagertelling, eller når man er ferdig med regnskapsåret. Lukking av lager betyr rett og slett at man låser f...
Wed, 17 Sep, 2014 at 1:20 PM
Hvordan opprette en stykkliste i AX
Stykkliste er en samlevare som inneholder flere andre varer. Stykkliste kan være praktisk hvis man har en liste med flere varer man alltid legger til på ...
Wed, 26 Nov, 2014 at 1:56 PM
Rydde i åpne bestillinger
Anbefalt oppsett på å skjermbilde ser man her Så er spørsmålet hvordan man skal håndtere gamle bestillinger som ligger her, og her er en...
Tue, 13 Dec, 2016 at 12:42 PM
Omberegning av lager
Dette er en jobb som justerer kostpris på prosjekttransaksjoner til virkelig kostpris. Om du for eksempel har liggende inne en kostpris på 100,- på en var...
Wed, 30 Mar, 2016 at 8:19 AM
Flytte varer fra et lager til et annet
1: Gå til Lagerstyring-->Journaler-->Varetransaksjon-->Overføring 2: klikk ny journal (CTRL+N) 3: Velg overførings journal og legg inn beskr...
Mon, 21 Dec, 2015 at 1:30 PM
Opprette ny vare som ikke er fra hoved grossist
 Gå til Lagerstyring -> Varedetaljer.  Opprett en ny post og velg mal, Standard vare er vare med lagerstyring, og Tjeneste er uten lagerstyring ...
Tue, 29 Mar, 2016 at 3:53 PM
Legge til kolonner i bestillings skjermbilde
  Det anbefales å justere oppsett på hvilke kolonner som vises, høyreklikk – oppsett. For å vise Fakturert og Mottatt må du «dra» disse fra Antall slik...
Wed, 18 Jan, 2017 at 9:09 AM
Hvordan opprette nytt lager
For å opprette nytt lager gjør følgende Gå til Lagerstyring-->Oppsett-->Lagreoppdeling-->Lagre Klikk CTRL+N for nytt lager eller klikk på...
Mon, 23 Jan, 2017 at 4:55 PM