Daglige oppgaver

Overføring av saldo til nytt regnskapsår
For å overføre saldoer fra gammelt til nytt regnskapsår må du kjøre jobben Åpningstransaksjoner som du finner under Økonomi - Periodisk - Årsavslutning. ...
Fri, 23 May, 2014 at 8:18 AM
Hvordan føre tap på fordring
Når man skal føre tap på krav skal det føres med fradrag for inngående mva. Konto, i dette tilfellet 7830, skal da være satt opp som følgende: ...
Fri, 7 Aug, 2015 at 12:24 PM
Uttak av hovedbok
For uttak av hovdbok gå til Økonomi-->Fellesskjermbilder-->Kontoplandetaljer Klikk på Kontoplandetaljer I oversikten klikk på Kontoutdrag K...
Tue, 8 Dec, 2015 at 11:00 AM
Overbetaling i OCR
Det er innbetalt for mye på en faktura og denne har blitt avvist f.eks ved at de har betalt inn purregebyret på opprinnelig faktura Gjør følgende fo...
Mon, 7 Aug, 2017 at 12:22 PM
Import av finansbudsjett
Grunnlag  Bruk malen som ligger vedlagt for å lage grunnlaget for budsjettet Her legges all informasjon inn i tilhørende celler. Det som er vik...
Tue, 19 Apr, 2016 at 3:52 PM
Ny leverandør
Gå til Leverandørmodulen 1. Klikk Leverandørdetaljer under Fellesskjermbilder. 2. Opprett en ny post i Leverandører-skjemaet (ctrl+n)....
Wed, 18 May, 2016 at 8:32 AM
Registrering av manuelle bilag
Bilagsregistrering foregår normalt sett under Økonomi – Journaler – Økonomijournal. Det er også mulig å benytte andre skjermbilder dersom man fører mye mo...
Sun, 2 Oct, 2016 at 12:47 PM
Opprette nytt anleggsmiddel
Før du kan kontere på et anleggsmiddel må det opprettes i AX. NB! Dette krever at grunnoppsett i AX er gjort, dersom det ikke er på plass ta kontakt m...
Mon, 31 Oct, 2016 at 10:51 AM
Aktivere anleggsmiddel som allerede er bokført
Dette beskriver hvordan man registrerer anleggsmiddel som allerede er bokført, altså at det ikke er gjort riktig i utgangspunktet ved å føre anskaffelsen...
Wed, 9 Nov, 2016 at 11:48 AM
Avskriving anleggsmidler
Dette beskriver hvordan man får AX til å foreslå avskrivinger basert på anleggsmidler som er lagt inn. Gå inn på Økonomi - Journaler - Anleggsmidler...
Wed, 9 Nov, 2016 at 11:53 AM