Daglige oppgaver

Overføring av saldo til nytt regnskapsår
For å overføre saldoer fra gammelt til nytt regnskapsår må du kjøre jobben Åpningstransaksjoner som du finner under Økonomi - Periodisk - Årsavslutning. ...
Fri, 23 May, 2014 at 8:18 AM
Hvordan føre tap på fordring
Når man skal føre tap på krav skal det føres med fradrag for inngående mva. Konto, i dette tilfellet 7830, skal da være satt opp som følgende: ...
Fri, 7 Aug, 2015 at 12:24 PM
Uttak av hovedbok
For uttak av hovdbok gå til Økonomi-->Fellesskjermbilder-->Kontoplandetaljer Klikk på Kontoplandetaljer I oversikten klikk på Kontoutdrag K...
Tue, 8 Dec, 2015 at 11:00 AM
Overbetaling i OCR
Det er innbetalt for mye på en faktura og denne har blitt avvist f.eks ved at de har betalt inn purregebyret på opprinnelig faktura Gjør følgen...
Thu, 19 May, 2016 at 3:16 PM
Import av finansbudsjett
Grunnlag  Bruk malen som ligger vedlagt for å lage grunnlaget for budsjettet Her legges all informasjon inn i tilhørende celler. Det som er vik...
Tue, 19 Apr, 2016 at 3:52 PM
Ny leverandør
Gå til Leverandørmodulen 1. Klikk Leverandørdetaljer under Fellesskjermbilder. 2. Opprett en ny post i Leverandører-skjemaet (ctrl+n)....
Wed, 18 May, 2016 at 8:32 AM
Registrering av manuelle bilag
Bilagsregistrering foregår normalt sett under Økonomi – Journaler – Økonomijournal. Det er også mulig å benytte andre skjermbilder dersom man fører mye mo...
Sun, 2 Oct, 2016 at 12:47 PM
Opprette nytt anleggsmiddel
Før du kan kontere på et anleggsmiddel må det opprettes i AX. NB! Dette krever at grunnoppsett i AX er gjort, dersom det ikke er på plass ta kontakt m...
Mon, 31 Oct, 2016 at 10:51 AM
Aktivere anleggsmiddel som allerede er bokført
Dette beskriver hvordan man registrerer anleggsmiddel som allerede er bokført, altså at det ikke er gjort riktig i utgangspunktet ved å føre anskaffelsen...
Wed, 9 Nov, 2016 at 11:48 AM
Avskriving anleggsmidler
Dette beskriver hvordan man får AX til å foreslå avskrivinger basert på anleggsmidler som er lagt inn. Gå inn på Økonomi - Journaler - Anleggsmidler...
Wed, 9 Nov, 2016 at 11:53 AM