Oppsett

Nytt regnskapsår
Opprettelse av nytt regnskapsår gjøres under Økonomi - Oppsett - Perioder - Perioder. Her klikker man på knappen Opprett nytt regnskapsår. Systemet vil a...
Wed, 12 Feb, 2014 at 5:20 PM
Totalsum per transaksjonstype på faktura
Tilpasningen styres på firma.   For å kunne aktivere den, må dere gå til Prosjekt - oppsett - skjemaer – skjemaoppsett Faneblad Faktura à Velg T...
Fri, 14 Mar, 2014 at 2:28 PM
Deling av timetransaksjon
Her er beskrivelse for hvordan man deler en timetransaksjon. Først gå til prosjekt i Prosjekt - Prosjektdetaljer og finn prosjektet som har en timet...
Fri, 14 Mar, 2014 at 2:32 PM
Utligningsperioden eksisterer ikke
Gå på Økonomi - Oppsett - Merverdiavgift - Mva-perioder. Da får du opp følgende bilde: Hvis perioden ikke finnes, klikk på knappen Ny periode for ...
Tue, 16 Sep, 2014 at 8:41 PM
Opprettelse av ny journal/nummerserie
Opprettelse av ny journal /bilagsserie  Gå til Økonomimodulen  Under Oppsett finner du  Journaler - Journalnavn  Tryk...
Wed, 1 Oct, 2014 at 6:45 PM
Merverdiavgift på kontoplan
Normalt skal det i alle firma være aktivert et parameter som heter "Mva-retningskrav". Dette innebærer at dersom det skal beregnes mva på en konto...
Mon, 13 Apr, 2015 at 10:50 PM
Opprett budsjett modell
Gå inn på Økonomi-->Oppsett-->Budsjett-Budsjettmodell Klikk på ny  Fyll inn budsjett modell id og navn Lagre og lukk
Tue, 19 Apr, 2016 at 3:50 PM
Posteringsprofiler for anleggsmidler
Posteringsprofil styrer hvordan konteringen styres ved bruk av anleggsmidler. Man må opprette flere profiler dersom man ønsker forskjellige konteringer på...
Mon, 31 Oct, 2016 at 10:37 AM
Hvordan legge til bilagsfelt i journal overiskt
Dette viser hvordan man kan legger til bilags feltet i journal oversiktem. (Fremgangsmåten kan benyttes på andre felter og i andre oversikter) H...
Tue, 22 Nov, 2016 at 10:31 AM