Oppsett

Installasjon av SpeedyCraft på telefon/nettbrett samt kobling mot AX.
Beskriver hvordan man installerer SpeedyCraft for Android baserte enheter. Bruk webleseren på mobilen og gå til http://www.devinco.no Bla deg ned p...
Thu, 22 Dec, 2016 at 1:05 PM
Hvordan lage egne skjema i SpeedyCraft
Vedlagte dokument beskriver hvordan man selv kan lage skjema i SC admin.
Wed, 18 Jun, 2014 at 9:45 PM
Hvordan knytte ViaTracks bruker mot SpeedyCraft
Beskrivelse av hvordan man knytter viatracks mot SpeedyCraft. Etter at man har satt opp Viatracks i SpeedyCraft admin må man legge inn hvilken kateg...
Tue, 16 Sep, 2014 at 8:42 PM
Oppdatere skjema i SpeedyCraft
Når Devinco foretar endring på skjema blir ikke dette automatisk oppdatert ut til hvert firma, slik at dere må inn i SC admin å gjøre dette selv. Star...
Wed, 18 Oct, 2017 at 10:53 AM
Hvordan sette krav til utfylling på skjema
I SpeedyCraft kan man definere hvilke felter på enkeltskjema som må fylles ut. Start opp SC admin (administrator/sa7042). Gå på Ordre Velg skjema ...
Thu, 27 Nov, 2014 at 11:51 AM
Hvordan slette database
NB: Husk å kjøre en synk på før dette gjøres Gå inn på instillinger Velg Verktøy Klikk på slette database Database sl...
Wed, 16 Nov, 2016 at 9:55 AM
Hvordan sette på start/Stop timeføring
Det er nå en ny funskjin i Speedycraft mobile der man kan benytte start /stopp funskjin på logging av timer.  Gå på den ordren du skal føre timer for, og...
Thu, 9 Mar, 2017 at 2:09 AM