Daglige oppgaver

Feil ved åpning av Eyeshare: You need to upgrade Internet explorer to version 8 or higher in order to view eye-share.
Får denne feilmeldingen når du prøver å starte Eye-share må du endre en innstilling. Start Internett Explorer, velg Verktøy - Innstillinger ...
Wed, 11 Feb, 2015 at 12:09 PM
Godkjenning av faktura koblet mot bestilling i AX
Dersom man ønsker å få inn faktura i Eye-share som varelinjer i AX må man bruke funksjonaliteten rundt bestilling, på lik linje som man bruker bestilling ve...
Fri, 7 Mar, 2014 at 11:46 AM
Aktivere faktura som er Avvist
For å aktivere faktura i Eye-share som tidligere er avvist går du inn på Avvist og søker frem aktuell faktura ved å benytte søkeboksene øverst. S...
Fri, 7 Mar, 2014 at 2:57 PM
This eye-share document requires your attention
Denne meldingen skyldes at faktura ikke har blitt behandlet innen tidsfrist. Ligger det faktura i eye-share som ikke er godkjent og med mer enn 6 dager side...
Thu, 20 Nov, 2014 at 10:43 AM
Feilmelding "Tax exempt number må angis"
Feilmelding som kan komme ved kjøring av "Overføring til journaler": Meldingen skyldes at det mangler organisasjonsnummer på leverandør...
Fri, 21 Nov, 2014 at 10:30 AM
Feilmelding postering bestilling: Negativt beløp ikke tillatt
Dette løses ved å fjerne prosjekt koblingen på bestillingen og den aktuelle varelinjen
Mon, 21 Dec, 2015 at 1:33 PM
Feilmelding: En eller flere konteringslinjer har en bruker som ikke finnes i attestasjonsoppsettet
Problem: Får feilmeldingen "En eller flere konteringslinjer har en bruker som ikke finnes i attestasjonsoppsettet" når man godkjenner en faktura. ...
Tue, 12 Jan, 2016 at 5:01 PM
Føring av direkte mva
Her er fremgangs måten for å føre direkte MVA i Eye-share og over til AX Eye-share Velg konto for mva føringen Før mva beløpet i br...
Fri, 22 Apr, 2016 at 2:38 PM
Godkjenning av faktura
Brukere som skal godkjenne faktura i Eye-share kommer direkte inn på oversikt som viser faktura som venter godkjenning, man kan eventuelt klikke på "...
Mon, 26 Sep, 2016 at 9:09 PM