Rapportering

Rapportpakke
Beskriver hvordan man bruker Rapportpakken. Rapportpakken er å finne både under Økonomi - Rapporter - Navicom bransjeløsning - Excel rapporter og Prosjekt -...
Thu, 6 Feb, 2014 at 11:59 AM
Prosjektoversikt m/reserve (VIA - Varer i arbeid)
Modul: Prosjekt Meny: Fellesskjermbilder Skjermbilde: Prosjektoversikt m/reserve Forklaring til skjermbildet: Momenter som påvirker det som vises i ra...
Thu, 6 Feb, 2014 at 11:53 AM
Finanstransaksjoner per prosjekt
Gå inn på Prosjektdetaljer ,  Merk Ønsket prosjekt gå til Fanekortet , formål :  Noter deg Formåls-nr ( som regel likt som prosj...
Wed, 9 Mar, 2016 at 12:55 PM
Time rapport pr montør AX
Rapport som viser timer pr montør der man kan gjøre forskjellige utvalg. Rapport som viser timer pr montør der man kan gjøre forskjellige utvalg. ...
Wed, 30 Mar, 2016 at 9:32 AM
Avstemming av leverandørreskontro mot hovedbok
Kjør ut kontoutdrag hovedbok Hovedboksrapporten finnes under modul: Økonomi-->Fellesskjermbilder-->Kontoplandetaljer Velg konto 2400 klikk på Ko...
Thu, 31 Mar, 2016 at 2:54 PM
Hvordan legge til felt - Kostsenter i Enkel resultatrapport
For å få fram feltet kostsenter i Enkel resultatrapport, gjør du følgende: 1. Start Excel rapporter – Prosjekt (Prosjekt-Rapporter) 2. Start Rapport...
Thu, 23 Jun, 2016 at 10:34 AM