Citrix på to skjermer


Lagre og lukk alt arbeid og programmer.Om du allerede har Citrix i fullskjerm, gå på toppmenyen i Citrix (rød pil)

Trykk på den hvite pilen i toppmenyen, og velg«Window».


For å få Citrix på to skjermer må man legge Citrix-vinduet midt mellom de to skjermene, slik at omtrent en halvdel av Citrix-vinduet ligger på hver av de to skjermene du ønsker å bruke.

Gå deretter på toppmenyen i Citrix igjen, og velg «Full screen».


Har du problemer med å flytte programvinduer fra den ene skjermen til en andre,husk at maksimerte programvinduer er låst til skjermen de er på. 


Du må da velge restoreknappen  øverst i høyre hjørne på programvinduet før du kan flytte det.