For å vise feriesaldo på lønnsslipp må man starte med å legge inn feriesaldo for alle ansatte.


1. Opprett en fellesjournal med f.eks. beskrivelse Ferie.


2. Trykk på linjer og legg inn hver enkelt ansatt med den feriesaldoen de har med lønnsartnummer 99000 i kolonnen dager. Etter hvert som medarbeider tar ut ferie, legges antall dager inn i fellesjournalen med lønnsartnummer 29210


3.. På lønnsslippen vil medarbeider se sitt ferieregnskap.