Hvordan lage bilde pakke

Hvis man har mange bilder som man vil sende med som vedlegg til en kunde kan mam lage en bilde pakke, denne funksjonen lager da en PDF fil av alle bilder man velger å legge til. Så kan man sende denne til kunde som dokuemntasjon. 

  1. I dokument oversikten der man har bilder. klikk på lag biildepakke
  2. Mer de som ønskes opprettet som bildepakke fil eller klikk mer alle linjer
  3. Klikk OK
  4. Bildepakke fill opprettes og legges til i oversikten, kan da sendes til kunde som vedlegg til faktura

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.