Her er en beskrivelse på hvordan man legger til vedlegg fa f.eks lokal maskin. 

NB: Skal dokumentasjon sendes videre til kunde som vedlegg så skal disse lagres i PDF, Dette gjelder også om man skal sende de ut til Speedycraft enhet.


For å legge til dokumenter gjør følgende: 


  1. Stå i det aktuelle prosjektet.
  2. Klikk på Dokument oversikt. (Blå bok)
     
  3. Åpne utforsker og finn aktuell fil
  4. Dra denne filen over på blinken i dokumentoversikten og slipp
  5. Filen blir da kopiert inn i oversikten
  6. Skal den sendes til Speedycraft huk av for dette, skal den sendes som vedlegg huk av for faktura vedlegg inn på generelt fanen om man ikke har lagt dette feltet ut i oversikten.