For å benytte alternativ logo på faktura må denne ha blitt lagt inn. ta kontakt med Support for å få lagt denne til. 


Så må man gjøre følgende. 

I faktura forslaget velg faktura logo ID og den alternative logoen der.