Som hovedregel kjører import fra Speedycraft 1 gang pr time. Men om man kjører den manuelt og denne meldingen


Gjør følgende

  1. Gå til SpeedyCraft modulen
  2. Klikk på SpeedyCraft Batch
  3. Slett den linjen som ligger der.
  4. Kjør Import på nytt
  5. Om det dukker opp andre feil meldinger under manuell import kontakt support.