Hvordan bruke Automatisk Prosjekt/akontofakturering

Sjekk at parameteret Inntekt er satt til omsetnings konto 3010 i prosjekt--> Parameter  1. Åpne Prosjekt --> Periodisk --> Automatisk Prosjekt akonotfakturering
  2. Gjør filter valg
  3. Klikk på Beregn for å beregne akonot
  4. Merk de ordene som skal faktureres
  5. Klikk Opprett akontofakturaforslag
    1. Om man ønsker kan man huke av for Faktura Akonto forslag, da blir fakturaforslag opprettet og postert samtidig. 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.