Hvordan endre filsti ved oppstart av DDS 12


1. Start DDS-CAD 12 og trykk OK på meldinga som dukker opp.

2. Trykk på ikonet dobbeltmappe


3. Marker raden Default og trykk på Endre


4. I feltet Prosjektmappe trykker du på Bla gjennom


5. Bla deg fram til filsti Firmanavn-Data-DDS-Prosjekter og trykk Select Folder og OK.


6. Når du nå går inn i DDS-CAD 12 for å åpne prosjekter, kommer du inn på firmaets eksisterende prosjekter og nye prosjekter blir automatisk lagret på samme område.