Refusjon av sykepenger skal føres i fellesjournal, lønnsart 60020 med beløp i kolonne "Antall" med negativt fortegn:


Anbefalt finansoppsett:


Dette fører til kreditering av konto 5400 og debitering av 2770, samt 5801 og 5802 for enklere avstemming