Refusjon sykepenger

Refusjon av sykepenger skal føres i fellesjournal, lønnsart 60020 med beløp i kolonne "Antall" med negativt fortegn:


Anbefalt finansoppsett:


Dette fører til kreditering av konto 5400 og debitering av 2770, samt 5801 og 5802 for enklere avstemming

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.