Gå til : 


Lønn - Periodisk -A-meldingen - Leveranser 


Trykk deretter på knappen Tilbakemeldinger : 

Marker den a-meldingen du ønsker tall for , trykk skriv ut - Tilbakemelding

Trykk OK 


Du får opp rapport som ser slik ut  med Kid for forskuddstrekk og KId for AGA