Grunleggende - Oppsett - Firmainformasjon - Fanekortet Annet 

Høyreklikk på bankkonto gå til hovedtabellskjema 

Legg inn ny linje for den nye kontoen ikke slett gammel . 
Fanekortet oppsett : 

Legg inn firma id : 00+orgnummer

Leverandør - Oppsett -Betaling -Betalingsmåter 

Endre betalingskonto .