For å opprette nytt lager gjør følgende


  1. Gå til Lagerstyring-->Oppsett-->Lagreoppdeling-->Lagre
  2. Klikk CTRL+N for nytt lager eller klikk på Ny
  3. Gi lageret et navn(PS dette navnet er også det som er synlig i SpeedyCraft) NB: Kan ikke endres etter at det er sendt til SpeedyCraft
  4. Lager er klart til bruk