Først en video som forklarer hvordan dette fungerer, under den kommer tilsvarende i skriftlig form.
Forutsetning: Oppsett og klargjøring for import av ny prisfil er gjort. For bistand kontakt support. 


For at salgspris direkte på vare kortet skal være korrekt, må man velge en Hoved grossist for dette. 


For at dere skal ha bedre styring på pris oppsettet har vi endret slik at dere benytter intranett til å sett salgspriser og faktor


 1. Logg på Elkonor.no medlemmer
 2. Velg verktøy og Beregne salgspris
 3. Setter opp grunnregel, klikk beregningsregel NB: Det må alltid være en grunnregel, denne setter prisen på varekortet. 
 4. Velg El nummer gruppe på Type regel
 5. Velg hovedgorssist

 6. Velg på hvilket grunnlag den skal bergne(f.eks kost pris)

 7. Legg inn Ønsket faktor klikk lagre og grunnregel er laget,


 8. For å legge til for en el nummer gruppe gjenta  prosessen men legg in gruppe nummer i fetet elnummer prefix
 9. For å legge på el.nummer nivå velger man el.nummer fra til i type regel
 10. Slik fortsetter man til man har bygget opp sin prisstruktur
 11. For å endre faktor eller oppsett klikk på regelvanv, da kan man endre regel NB ved endring så må fil leses inn før den er aktivert i AX Ref punkt 12.
 12. For å slette regel klikk på den sorte boksen med - tegn
   Klikk slett eller avbryt om det er feil
 13. Når man er ferdig vil det i løpet av natten bli generert en fil som Elkonor support importerer. gi beskjed når pris struktur er endret,