Hvordan legge inn bilags dokument på manuelle bilagsføringer

Forutsetter at oppsette for lagring av manuelle bilags dokumenter er satt opp. For bistand til dette kontakt support. 

For å legge til dokumentasjon på manuelt førte bilag gjør følgende: 


  1. Opprette ny økonomi journal
  2. Trykk på linjer
  3. Før posten
  4. Klikk på Eye-share link knappen og bal deg frem til bilaget som skal knyttes til den aktuelle linjen.
  5. Gjenta til journalen er ferdig og poster. 


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.