Forutsetter at oppsette for lagring av manuelle bilags dokumenter er satt opp. For bistand til dette kontakt support. 

For å legge til dokumentasjon på manuelt førte bilag gjør følgende: 


  1. Opprette ny økonomi journal
  2. Trykk på linjer
  3. Før posten
  4. Klikk på Eye-share link knappen og bal deg frem til bilaget som skal knyttes til den aktuelle linjen.
  5. Gjenta til journalen er ferdig og poster.