1. Fellesjournal

2. Ny

8_8zjNb-ujaIts-RVB8MiFBXxHFD9xRU6A.png

 

3.  Importer - Hent tid-registreringer fra prosjekt 

dezHtLFs0z3dlWviRqKWaMjDfokM453SkA.png


 

4. Trykk velg - definer dato som du ønsker å hente for , eventuelt ansatt , prosjekt ++ 

dzZjnCwhdCe_HY0bgv2nqPQrg6MKpiYvtg.png