1. Lønn -Oppsett-Prosjekt -Lønnsarter 


iWdy062hakTh-NVmmszrsje20Z6cZBlZCQ.png


2. Kategori for timeføring 


3. Lønnsart som kategorien er koblet mot   eks kategori 300 Montør ord. tid koblet mot lønnsartkategori 20000 Timelønn