Kobling av kategori mot lønnsart

1. Lønn -Oppsett-Prosjekt -Lønnsarter 


iWdy062hakTh-NVmmszrsje20Z6cZBlZCQ.png


2. Kategori for timeføring 


3. Lønnsart som kategorien er koblet mot   eks kategori 300 Montør ord. tid koblet mot lønnsartkategori 20000 Timelønn

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.