Forutsetter at tellejornalen er opprettet

  1. Velg ønsket telle journal
  2. Klikk på Skriv ut-->Opptellings liste

    DLgSDRAxBx-SbtQRDY9lbXisO9-e5utk7w.png


  3. Denne kan da fylles inn for registrering i AX manuelt