NB: Husk å kjøre en synk på før dette gjøres
 1. Gå inn på instillinger

  _FkXdPsiZMPSBrvIO-yUfie6whiWFscCAg.png


 2. Velg Verktøy

  Rz3aETWeMg5ztlaDP136c_2gzMM_1BQVjw.png


 3. Klikk på slette database

  hzqWEiXjIRtqp7riejaRoLA84c0SetNgyg.png

 4. Database slettes og applikasjonen avsluttes. 

 5. Start opp igjen og synkroniser på nytt