Dette beskriver hvordan man får AX til å foreslå avskrivinger basert på anleggsmidler som er lagt inn.

 1. Gå inn på Økonomi - Journaler - Anleggsmidler
 2. Opprett ny journal og klikk på Linjer
 3. Velg Forslag
 4. Velg Avskrivingsforslag

  2016-11-09_11-49-38.jpg


 5. Sett Til dato, normalt sett siste dato for året det skal avskrives på. Merk at man her kan klikke på Velg for å gjøre et utvalg på spesifikke anleggsmidler dersom det er ønskelig

  blob1478688725773.png


 6. AX henter da inn forslaget i journalen, kontroller at det er riktig og eventuelt legg på Transaksjonstekst dersom det er ønskelig før du posterer

  blob1478688806652.png