1. Gå på Lønn - Periodisk - Elektroniske skattekort - Skattekortrekvisisjon NO
 2. Velg om dette er første henting og hvem du ønsker å hente skattekort for
 3. Legg inn kontaktinfo
 4. Velg å sende med det samme, og kryss av for å sende til Arkiv
 5. Legg inn personnummer og passord
 6. Legg inn datasystem-id og passord (dette settes opp inne i Altinn)                                                                                                                                                                                                                                                       Altinn Inne på Altinn - profiler,roller og rettigheter , er det et felt som heter innloggingsinformasjon , der må man trykke endre passord å lage nytt , det er dette passordet som brukes når datasystemer logger på + datasystem id
 7. Klikk "Få PIN kode", kode kommer da tilsendt på SMS

 8. Legg inn PIN koden du mottok
 9. Klikk på OK for å sende meldingen til Altinn

2016-11-04_06-24-11.jpg


Henting av skattekort kan først gjøres dagen etter rekvisisjon er sendt og gjøres på følgende måte.

 1. Gå på Lønn - Periodisk - Elektroniske skattekort - Importer fra Altinn
 2. Legg inn Bruker Id og passord
 3. Legg inn Firmasystem ID og passord
 4. Klikk på Få PIN kode
 5. Legg inn mottatt PIN kode
 6. Klikk på Hent oversikt for å laste ned meldinger fra Altinn

  2016-11-08_05-22-43.png 7. Klikk på arkfane Oversikt for å se oversikt over meldinger som er lastet ned

 8. Marker meldingen du vil hente inn og klikk på Hent innhold. Du vil nå få opp melding som sier noe om hva som er hentet inn

  blob1478579334707.png