Det anbefales å justere oppsett på hvilke kolonner som vises, høyreklikk – oppsett. For å vise Fakturert og Mottatt må du «dra» disse fra Antall slik som dette:
Oppsett med tanke på kolonner bør være noe tilsvarende som dette: