Forberedelser
 1. Rydd opp i åpne bestillinger som er rettet mot lager(Billager, hoved lager o.l.) De bestillingene som er mot prosjekt er ok
  Elkonor support kan bistå med å rydde i åpne bestillinger. (krever at dette bestilles 1 uke før telling) 
 2. Rydd opp i åpne efaktura der det er bestillinger som skal til lager og har faktura dato før tellingen. ved behov for bistand kontakt support
 3. Kjør om-beregning   på dato  Lagerstyring - Periodisk - Lukking og justering
 4. Ta ut lagerrapport på dato lik omberegnings dato
NB: Uavhengig er det anbefalt å kun telle ett lager om gangen.


NB: Det er viktig at det ikke posteres eller gjøres lager transaksjoner før alle tellinger er ferdig og avklart. 

Telle alternativer

NB:Tellingene skal ha dato i inneværende år, seneste dato er 31.12 

 Valg 1 Telling for de som har lager styring: video på vår youtube kanal her

 1. Gå på modulen Lagerstyring og under Periodisk - Navicom bransjeløsninger klikke på menypunktet "Fjern opptelling startet" og deretter Ok. Dette skal gjøres før opprettelse av tellejournal
 2. Opprett tellejournal 
 3. Skriv ut telleliste om det er ønskelig
 4. Da er det bare å gå gjennom listen og korrigere i feltet "Telt opp". Dersom det skulle være varer i listen som ikke er telt opp betyr jo det i praksis at varene ikke finnes på lager, det kan derfor være lurt å sortere etter kolonnen "Telt opp" slik at du får de uten antall samlet, markere dem og klikke på knappen Nullstill beholdning for å nulle dem.
 5. Når alle linjer er ferdig behandlet posteres journalen og du er klar til å opprette ny (NB: husk at før du oppretter ny journal så må du kjøre Fjern opptelling startet igjen)
 6. Kjør omberegning
 7. Når alle lager er telt kjør ut  lagerrapport.Send ut varebeholdning til Speedycraft


                Valg 2 Telling for de som ikke har lagerstyring Og for de som skal startet med lagerstyring- video på vår youtube kanal her

 1. Gå på modulen Lagerstyring og under Periodisk - Navicom bransjeløsninger klikke på menypunktet "Fjern opptelling startet" og deretter Ok. 
 2. Opprett tellejournal 
 3. Gå inn på linjene og marker alle klikk på knappen nullstill beholdning.
 4. Poster denne. 
 5. Opprett tellejournal (som er selve tellingen).NB: Dette annbefales å gjøre pr lager dvs. en journal pr lager 
 6. Skriv ut telleliste om det er ønskelig
 7. Da er det bare å gå gjennom listen og korrigere i feltet "Telt opp"
  Når alle linjer er ferdig behandlet posteres journalen og du er klar til å opprette ny (NB: husk at før du oppretter ny journal så må du kjøre Fjern opptelling startet igjen)
 8. Kjør omberegning
 9. Når alle lager er telt kjør ut  lagerrapport 
Send ut varebeholdning til SpeedycraftValg 3 Speedycraft- video på vår youtube kanal her
Det er en forutsetning at profiler og styring på hvilke enheter som skal se lagerbeholdning er på plass før telling kan foretas samt at automatisk postering er slått av Det tas utgangspunkt at lager beholdning på Speedycraft er lik det som er i AX.
Kontakt Elkonor support om du er i tvil på dette.

PS: Husk å endre dato i journlen i ax om dere teller etter 31.12.20XX før postering


Et tips for å unngå dette om man vil telle pr 31.12.xx er å endre datoen på nettbrettet eller telefonen ved telling. NB husk å endre tilbake til korrekt dato etter at tellingen er synkroinsert og vanlig arbeide skal påbegynnes

 1. Send ut varer til Speedycraft
 2. Send it varer pr leverandør til Speedycraft
 3. Send ut varebeholdning til SpeedyCraft
 4. Utfør tellingen på SpeedyCraft 
 5. Gå inn i AX, Etter at import er kjørt vil det ligge en lagertelling journal inne under Lagerstyring-->Journaler-->Varetelling-->Opptelling
 6. Sjekk journalen og poster for at lager tellingen skal være utført
 7. Kjør omeregning
 8. Når alle lager er telt  og postert inn kjør ut  lagerrapport Valg 4 Telleliste via Excel
 1. Fyll ut Tellejournal malen vedlagt NB:Alle felter må være fylt ut.
 2. Send denne til Elkonor support for innlesing (Seneste dato 31.12)

Se også vår youtube kanal for demo videoer.