• Hver bruker må registrere lisensnøkkelen ved første gangs bruk.

  • Klikk innstilling, deretter «sentinel superpro»

  • Klikk «manual network» og fyll inn verdien 10.66.208.76

  • Klikk OK, og til slutt «prøv igjen» i det første vinduet.


  •  Da skal lisensen være registrert på den aktuelle brukeren. 

Lukk gjerne DDS-CAD og åpne den på nytt, for å se at det ikke kommer noen feilmeldinger nå.

Disse endringene gjøres én gang pr bruker av DDS.