Om man kommer i en situasjon der man ikke ønsker å sende f.eks en kreditt nota til en kunde med elektronisk faktura eller ekstern print er det nå laget en funksjon for dette i fakturaforslag. 


Når man er på faktura forslaget og ikke ønsker å sende elektronisk setter man et kryss på Ikke send E-Faktura


Da opprettes fakturaen (husk å huke av for utskrift ved postering om man vil skrive ut en intern kopi) 

Faktura sendes ikke til kunde via PDF, EHF eller til ekstern print for de som har det.