Det er kommet en ny funksjon som validerer kunder basert på fakturerings metoden som er satt opp. 

Validerings reglene er som følge:


Epost(PDF) - sjekker om epost er satt på kunde

EHF - sjekker at organisasjons nummer og kontakt person er opprettet på kunde

Ekstern Print - Sjekker at kontakt er opprettet på kunde.