Registrering av prosjekt linjer

Det er nå kommet en ny metode for registrering av varer, timer, utgifter  og (inntekt for de som benytter det)

Ny knapp ved navn Registrering(Ny) ligger på prosjektet. Klikker på denne og får opp registrerings bildet. Klikk på ny eller CTRL+N for å legge til linjer, så mange linjer man trenger

Under transaksjonstype velger man hva man skal registrere(time, vare, utgift eller inntekt)

Fyller så inn de nødvendige feltene som man kjenner fra før. og klikker poster da legges linjene inn på prosjektet samlet. under de respektive transaksjonstypene. 


NB1: På vare må det legges inn lager og det får man først gjort etter at linjen er lagret. Feltet lager er synlig kun når man står på en vare linje.


Ser man ikke feltet lager, klikk på knappen dimensjons visning og velg lager, kryss også på lagre oppsett og klikk OK.

 

NB2: På utgift så er det behov for at det er en salgs og kostpris  ellers vil dere få en advarsel på dette og linjene  vil ikke posteres


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.