1. Gå inn på Økonomi-->Oppsett-->Budsjett-Budsjettmodell
  2. Klikk på ny 
  3. Fyll inn budsjett modell id og navn


  4. Lagre og lukk