Import av finansbudsjett

Grunnlag 

Bruk malen som ligger vedlagt for å lage grunnlaget for budsjettet


Her legges all informasjon inn i tilhørende celler. Det som er viktig er at man ikke må benytte noen form for tusenskilletegn (punktum eller mellomrom) og at man ikke fjerner noen kolonner; om man for eksempel ikke skal kontere på avdeling lar man bare kolonnen stå tom, den må ikke slettes, da blir alt forskjøvet.

Når man er ferdig med å legge inn tallene i malen lagres denne som CSV (semikolondelt).


Import prosess

  1. Gå inn i AX under Økonomi – Oppsett – Budsjett – Budsjettmodell (Hvordan opprette budsjett modell)
  2. Legg inn ny linje (ctrl+n) og legg inn informasjon om hvilket år og hva busjettet skal hete   


  3. Gå på Økonomi – Periodisk – Import finansbudsjett fra mal   


  4. Finn frem malen du lagret tidligere, velg hvilken modell og skriv hvilket regnskapsår det gjelder for og trykk Ok 


  5. Når importen er ferdig kan du sjekke at alt ble riktig ved å gå på Økonomi – Finansbudsjett (Fellesskjermbilder) og se at alle linjer er kommet inn og at beløp er riktig  


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.