1. Klikk områdesidenode: Økonomi -> Rapporter -> Transaksjoner -> Periodisk -> Finansrapport.
  2. Velg hvilken rapport som skal tas ut .f.eks resutatrapport 


  3. Klikk Velg-knappen for å velg fra/til hovedbokskonto.


  4. Klikk OK-knappen. og så OK igjen da får du opp rapporten, som ser slik ut.Ønsker andre kolonner eller oppsett ta kontakt med support