Beskrivelse av rutine: 1. kjør ut kontoutdrag hovedbok. 2. kjør ut saldoliste kunder fra reskontro. Sjekk at totalsummen er lik.


Kontoutdrag hovedbok

  1. Hovedboksrapporten finnes under modul:  Økonomi -->Fellesskjermbilder-->>Kontoplandetaljer 
  2. Velg konto 1500 klikk på kontoutdrag. 
  3. Velg dato intervall og klikk på OK


  4. Da får du en rapport som denne gå på siste side for å finne sum


Saldoliste kunder fra reskontro
  1. gå til Modul: Kunde --> Rapporter -->Status--> Kundesaldoliste
  2. Velg dato intervall som i forrige rapport klikk ok


  3. Da får man en rapport som denne , gå til siste side og sjekk at sum feltet er likt som på forrige rapport