Etter at faktura er godkjent må de også posteres. Gå til Status Godkjent


Merk alle faktura og trykk Oppdater – Samleposter faktura.

Alle faktura blir da oppdatert i regnskap og varer blir belastet prosjekt.