Rapport som viser timer pr montør der man kan gjøre forskjellige utvalg.

Rapport som viser timer pr montør der man kan gjøre forskjellige utvalg.

  1. Gå på Prosjekt – Rapporter – Transaksjoner – Transaksjoner Time
  2. Kryss av for alle de tre kryssene til venstre og trykk på Velg for å gjøre utvalg på dato


  3. Legg inn ønsket utvalg i feltet Kriterier, for eksempel dato som er vist her. Som du ser kan man også gjøre utvalg på ansatt, og også legge til flere felt. Det er også mulig å endre i sorteringen på rapporten ved å gå på arkfane Sortering.


  4. Trykk Ok og Ok og du får rapporten


Det er en egen  rapport i rapporrpakken som gir mulighet for å drille ned i informasjon som er en mer dynamisk rapport. 

Dersom du ikke har tilgang til denne rapporten men ønsker tilgang, gi beskjed til support.