Når du har rapporten du ønsker klikk på skriver symbolet som vist her

Velg fil og PDF


Velg ønsket lokasjon f.eks H eller K og lag en egen mappe f.eks Kontoutdrag YYYY.Gi filen et fornuftig navn


Klikk lagre da lagres den som en PDF og kan sendes som vedlegg.