1. Opprett varebehov på vare som skal tas i retur legg inn minus antallet


  2. Gå så til fanen Oppsett under feltet retur slå opp returpartiID ved å klikke på pilen og søk på prosjekt nummer


  3. Nå rman da har valgt korrekt parti Id vil retur kostpris endre seg til det samme som på opprinnelig ordre
    Før:     Etter: