Gå inn på Prosjektdetaljer , 


Merk Ønsket prosjekt gå til Fanekortet , formål : 
Noter deg Formåls-nr ( som regel likt som prosjekt nr , hvis prosjekt nr ikke er døpt om ) 


Deretter går du inn på Økonomimodulen - Rapporter - Transaksjoner - Dimensjonsoppgave Kjør ut rapporten og du vil få oversikt over finanstransaksjoner per konto.