Gå til efakturaen

Klikk på Knappen Bestilling

Klikk så postering-->Faktura

Merk linjen (A) klikk slett (B)


Klikk ja på meldingen on avbrytelse av merkede poster. 


Klikk så på Avbryt eller lukk vindu. 

Lukk bestillings vinduet.


i efaktura bildet klikk oppdater-->Kontroller faktura mot bestillingDa blir den ok og kan posteres.