1. Klikk på Kunde


  2. Klikk på Pluss tegnet


  3. Fyll inn detlajer og klikk på lagre knappen


  4. Synkroniser Speedycraft enhet

  5. Les inn fra Speedycraft server i AX(leses inn automatisk hver time)

  6. Synkronisere Speedycraft enhet for at kunde skal få korrekt AX kunde nummer.