Problem: Får feilmeldingen "En eller flere konteringslinjer har en bruker som ikke finnes i attestasjonsoppsettet" når man godkjenner en faktura. 


Årsak: Det mangler Attestant på en eller flere konteringslinjer


Løsning: Legg inn attestant på linjene som mangler dette.