1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer.


 2. Trykk på det hvite arket opp til venstre på verktøylinjen eller trykk ctrl+n. 

 3. Velg mal

  1. a. Internprosjekt; prosjekt for intern bruk, kan aldri faktureres. Hver ansatt bør ha sitt eget intern prosjekt for føring av interne timer
  2. b. Regningsjobb; jobb der alle timer og varer faktureres direkte
  3. c. Anbudsjobb; jobb der ingen timer eller varer kan faktureres, fakturaplan må legges inn
 4. Legg inn opplysninger om prosjektet i dialogboksen

   


  FELT

  BESKRIVELSE

  Prosjekt

  Nummer tildeles automatisk

  Prosjektgruppe

  Velges ut fra hvilken mal som ble valgt

  Navn

  Kort beskrivelse av jobben, kommer frem som Beskrivelse i SC og vises på faktura

  Kunde

  Trykk på nedtrekksknappen for å hente opp kundeliste for å søke, eller skriv inn nummer direkte. Dersom man skal legge inn ny kunde høyreklikker du i det tomme feltet og velger Gå til hovedtabellskjema og legg inn kunde (punkt 2.2)

  Prosjektkontrakt

  Fylles ut automatisk. Om man skal fakturere flere prosjekter på ett prosjekt må faktureringsprosjektnummer legges inn her

  Format

  Fylles ut automatisk

  Linjeegenskap

  Fylles ut automatisk ut fra valg av mal

  Estimatprosjekt

  Brukes ikke

  PL (Prosjektleder)

  Som standard blir dette person som oppretter prosjektet, kan overstyres

  Ansvarlig montør

  Montør som får prosjekt ut til SC og som er ansvarlig for dokumentasjon osv

  Jobbeskrivelse

  Intern beskrivelse av jobben. Kan skrive mange linjer og er redigerbart på SC

  Fakturakommentar

  Kommentar som kommer på faktura, kan redigeres i SC

  Avsetning finans

  Brukes ikke

  Avdeling

  Blir automatisk koblet mot avdeling som er knyttet til den som oppretter prosjekt, kan overstyres

  Formål

  Fylles ut automatisk

  Sorteringsfelt 1-3

  Felt som kan brukes ifbm statistikk

  Intern start- og sluttdato

  Brukes ikke


 5. Trykk Ok og prosjektet er ferdig opprettet.