Brukerveiledning for oppsett av EHF-faktureringsmetode på kunde

Det er en forutsetning at oppsett er på plass før man kan gjøre dette.


Søk opp kunde i kundekonto-feltet:


Gå deretter til Oppsett og legg inn organisasjonsnummer under MVA-organisasjonsnr


Deretter går du til arkfanen Kontaktinformasjon. Høyreklikker i feltet Kontakt og velg Gå til hovedtabellskjemaet. NB ser skjermbildet annerledes ut, klipp på Oppsett knappen og velg "enkel kontaktinformasjon"


Her legger du til en ny rad og skriver kundens kontakt eller bruk dummy om det ikker er noe kontakt hos kunden. Bruk tabulatortasten for å komme deg videre. Trykk avbryt på vinduet som dukker opp. og lagre.Når du nå kommer tilbake til arkfanen Kontaktinformasjon, velger du kontakten du nettopp laget  i feltet for Kontakt:


Tilbake til arkfanen Oversikt, velger du EHF i feltet for faktureringsmetode:
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.