For å utligne bilag manuelt gjør du følgende

1. Gå inn på Kundedetaljer/Leverandørdetaljer og søk frem aktuell kunde/leverandør

2. Trykk på knappen Funksjoner – Åpen transaksjonsredigering på knapperaden

3. Kryss av for poster som skal utlignes og trykk Oppdater