Ligger under Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier
1. Finn aktuell kategori, eventuelt trykk ctrl+n for ny

2. Ved opprettelse av ny er det lurt å sammenligne med en annen art for oppsett som gjøres i bildet Oversikt

3. Viktige felt på oversikt:

FELT
BESKRIVELSE
Kategori-ID
nummeret som identifiserer kategorien
Kategorinavn

 navn som også kommer på faktura

Kategorigruppe

Sammenlign med annen kategori av samme type, dette skiller om det er timer, utgift eller vare

Vare, mva-gruppe
Angir om det skal beregnes mva på kategorien
ShowRecord
Angir om kategorien skal være synlig i SpeedyCraft

Krav til kommentar 

Angir om montør må skrive kommentar ved bruke av kategorien

Fakturaforslag Kryss av dersom du ønsker mulighet for å bruke kategorien under arkfane Tillegg i fakturaforslag


4. Klikk på knappen Oppsett – Kostpris time

5. Her legger du inn fra hvilken dato kostprisen skal gjelde. Er det snakk om justering av pris er det lurt å legge inn ny linje for å kunne se historikken. Om man skal differensiere kostpris på ansatt er det mulig, men legg alltid inn en linje uten ansatt for å være sikker på at alle blir fanget opp

6. Lukk bildet og gå igjen på Oppsett – Salgspris time

7. Velg Alle i boksen Vis

8. Her legger du inn ny linje og velger hvilken Kategori det gjelder. Det samme gjelder her med angivelse av linje uten ansatt for å alltid fange opp


Skal denne brukes i H&L

Gjør følgende: Huk av for overføring til H&L og fyll inn lønsart i H&Lor For overføirng til H&L og hvilken matchedne