Video der vi går gjennom hvordan man velger hvordan kunder skal faktureres, både for PDF, EHF og Ekstern print (krever at tjenesten er satt opp)